CHARITY DISTRIBUTION FILES
2600 YEARS
PLEASE DOWNLOAD THE NEW REVISED VERSION   
Download Lastest Version
THE ABSOLUTE TRUTHS NEVER DIE BY THE BUDDHA   
แก่นสารแห่งพุทธธรรม
Visit Siripat.Com
   Return to Siripat.com and Academiae Network
  คำแนะนำ   
 
การเจริญภาวนาให้เกิดญาณสัมปยุตต์แห่งปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาภูมิอันพึงเกิดแด่โยคาวจรทั้งหลาย   
 
ความตรัสรู้อริยสัจจ์ย่อมเป็นสมุฏฐานแห่งสัพพัญญุตญาณอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยปัญญาญาณ   
 ท่านสามารถศึกษาธรรมะผ่านไฟล์ Text–WordDoc–PDF–HTML–ASP และ JAVA Script Webpages  
Download Now
Download Now
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งความตรัสรู้
 เชิญชาวพุทธร่วมฉลองด้วยการศึกษาอริยธรรมและประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระธรรมวินัยนี้
Download Siripat RSS Feed
Check Out
 
สติอยู่ที่ใจ รู้อยู่ที่ใจ ดูอยู่ที่ใจ เห็นอยู่ที่ใจ        
เพ่งอยู่ที่ใจ กำหนดอยู่ที่ใจ         
          ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ     หลวงปู่ทา จารุธัมโม
คำถาม FAQ อาจารย์นิธี ศิริพัฒน์    
ฉบับเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” ใน “วันวิสาขบูชา–มาฆบูชา–อาสาฬหบูชา“ ตลอดปี    
Siripat.Com and Academiae Network    
    You're Visiting the Buddhism Webpage. Enjoy Learning the Noble Virtues.
Last Modified:   July 10, 2021 6:55 PM  ||        

 
| Main Page | About Us | Academics | Miscellany | Log In | Email | Contact Us |  
  Hi Guest!... May I have a talk with you. I think it's very nice and useful guidance.  
 
ขนาดอักษรมาตรฐานหน้านี้ 18PT
    ขนาดอังกษร 18 PT     สัพเพเหระกับผู้เขียน Author Miscellancy 2012


Visitor Number:
5252529
 
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ทา จารุธมฺโม
(Noble Priest Grandpa Thaa Fineral Ceremony)
หลวงปู่ทา จารุธมฺโม พระอริยเจ้าผู้มีธรรมงามพร้อม
PRIEST GRANDPA THAA JARUDHAMMO THE NOBLE PRIEST WITH GOOD VIRTUES
พุทธพจน์ หลวงปู่ทา จารุธัมโม
 
“ทำให้ได้ ทำให้จริง ... ในการประพฤติปฏิบัตินี่
วาจาสัจจ์เป็นหนทางไม่ตาย ให้ตั้งไว้ ให้มีสัจจะกำหนดไว้
ถ้าไม่มีสัจจะก็ลังเลไปเถอะ ... จะทำอันไหนก็ให้ตั้งสัจจะ
พระพุทธเจ้าเอง ท่านก็ตั้งสัจจะเหมือนกัน
”

ชคฺคํ น สงฺเกมิ นปิ เภมิ โสตฺตุง
รตฺตินฺทิวา นานุปตนฺติมามํ
หานึ น ปสฺสามิ กุหิญฺจิ โลเก
ตสฺมา สุเป สพฺพภูตานุกมฺปี


“เราเดินทางไปในแดนสัตว์ร้ายก็ไม่หวาดหวั่น
ถึงจะนอนหลับในที่เช่นนั้นก็ไม่กลัวเกรง
คืนวันผ่านไปไม่มีอะไรให้เราเดือดร้อน
เรามองไม่เห็นว่ามีอะไรที่เราจะเสีย ณ ที่ไหนในโลก
เพราะฉะนั้น เราจึงนอนสบาย
ใจคิดแต่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ฯ”


หลวงปู่ทา จารุธัมโม (๒๕๔๖)

พุทธศรัทธาน้อย


ผมน้องแพนตอนครับ เมื่อช่วงเกิดน้ำท่วมปี 2554 ผมได้ไปบวชเป็นพราหมณ์น้อย ที่สำนักสงฆ์ภูน้อยสามัคคี บ้านผาแปน หมู่ที่ ๘ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย หลวงปู่จำรัส ปภัสสโร และทุกคนใจดีมากครับ ผมบวชอยู่หลายเดือนกับคุณแม่ ได้ช่วยงานวัดต่างๆ หลายอย่าง สวดมนต์ ไปช่วยถือของหลวงพี่บิณฑบาตร และทำความสะอาดลานวัด ท่องมนต์ได้ด้วยครับ ผมชอบมากเลยครับ สนุกดี...


   
Last Modified:   July 10, 2021 6:55 PM  
 

Welcome to Buddhism
and Wisdom Landขออนุโมทนาบุญ


สาธุ! เด้อ ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆ
มุทิตาจิต คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิก บานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม ยิ่งขึ้นไปPowered by Academiae Network


อัลบั้มชุดวัดถ้ำซับมืด (WAT THUM SAB MUED)
    การจำลำดับรูปภาพตามความเหมาะสม
ประวัติวัดถ้ำซับมืด        
         
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ นายอินตา สุขแสวง ได้บุกเบิกถางป่าเพื่อทำไร่ ได้พบถ้ำ ๓ ถ้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่านานาชนิด มืดครึ้มตลอดทั้งวัน มีน้ำซับ (น้ำผุด) จากแอ่งหิน ชาวบ้านที่มาทำไร่ได้อาศัยใช้สอยดื่มกิน เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวเป็นถ้ำมีน้ำซับ ป่าไม้หนาแน่นมืดครึ้มตลอดวัน ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “ถ้ำซับมืด”

หลังจากนั้น ๒ ปี (พ.ศ. ๒๔๘๐) หลวงพ่อสีลา อิสฺสริโก วัดป่าโพธิ์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้เดินธุดงค์ผ่านมา เห็นสถานที่แห่งนี้ วิเวกเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จึงอยู่พักปักกลดบำเพ็ญเพียรภาวนา นายอินตา สุขแสวง และชาวบ้าน เกิดศรัทธานิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา และยกที่ดินให้เป็นที่พักสงฆ์ ชาวบ้านได้ช่วยกันปรับปรุงถ้ำให้เป็นที่อยู่ จำพรรษาของพระสงฆ์ และสร้างศาลา ๑ หลัง ไว้เป็นที่บำเพ็ญกุศล มีพระจำพรรษาอยู่ไม่เคยขาด จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๙๘ พระครูญาณโสภิต (มี ญาณมุนี) วัดป่าสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พระอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อสีลา อิสฺสริโก หลวงปู่ทา จารุธมฺโม และพระครูสังวร วีรธรรม (สุพีร์ สุสญฺญโม) ท่านได้มาจำพรรษาอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม และพัฒนาวัดเรื่อยมา ขณะนี้ พระครูญาณโสภิต (มี ญาณมุนี) หลวงพ่อสีลา อิสฺสริโก และหลวงปู่ทา จารุธมฺโม ได้มรณภาพแล้ว เหลือแต่พระครูสังวร วีรธรรม (สุพีร์ สุสญฺญโม)

วัดถ้ำซับมืด ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านซับมืด ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดราษฏร์ ฝ่ายอรัญวาสี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเป็นที่ตั้งวัดถ้ำซับมืด จำนวน ๕๐ ไร่ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทิศเหนือจรดภูเขา ทิศใต้จรดภูเขา ทิศตะวันออกจรดไร่ชาวบ้าน และทิศตะวันตกจรดภูเขา

ปัจจุบันพระครูสังวรวีรธรรม (สุพีร์ สุสญฺญโม) อายุ ๗๕ (๒๕๕๒) พรรษา ๕๑ เป็นเจ้าอาวาส
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
        -- รอภาพเพิ่มเติม -----------
ประวัติวัดถ้ำซับมืด        
 


อัลบั้มชุดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (ALBUM OF SERVICE ACTIVITIES)
  การจำลำดับรูปภาพตามเวลาที่ถ่ายรูป จนถึงวันรุ่งขึ้นที่คณะของเราจัดเลี้ยงพระอาจารย์สุรเนตร อมโร ที่คุณสุชาติและคุณโสภี เตือนจิตต์
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
       
         
        -- รอภาพเพิ่มเติม -----------อัลบั้มชุดพิธีฉลองเจดีย์พุทธญาณมุนีรัตนจารธัมมานุสรณ์ (ALBUM OF GOLDEN STUPA CELEBRATION CEREMONY)
  การจำลำดับรูปภาพตามความเหมาะสม
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
Last Modified:   July 10, 2021 6:55 PM    


    | Main Page | About Us | Academics | Log In | Email | Contact Us View Log File
 Bye-Bye. Guest!... See you again.   
การระดมสมองกันนั้น
ย่อมเกิดปัญญาและความสำเร็จได้
Brainstorming Brings out Wisdom and Success

 Join Us to Develop Yourself
     Clean... Calm...  Bright...

Copyright © 2001 –
Siripat.com and Academiae Network. All rights reserved. 

The content contained herein is being provided to you for information purposes only. No information or materials posted on this site are intended to constitute
a legal or binding relationship. Siripat.com makes no warrants or claims as to the accuracy of content posted on this website.
To the full extent permissible by applicable law, we disclaim all warranties, express or implied and will not be liable for any damages of any kind arising
from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental punitive and consequential damages.


Terms of Use and Service | Privacy Policy | Disclaimer