ในบรรดาที่ปรึกษา ย่อมต้องการคนไม่พูดพล่าม     
>>>
  ค้นสำนวนใหม