พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ     
>>>
  ค้นสำนวนใหม