.

ปณิธานอันยิ่งใหญ่ในหลวงปู่ทา จารุธัมโม

Great Dhamma Determination to Grandpa Priest Thaa

 

 

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 In Honor of the Blessed One of the Fully Enlightened One

By Nithee Siripat – Siripat.com and Academiae Network. 2014

Your Reading Number:  886  

 

    File Download of Reading References

 
Dictionary of Numerical Dhammas — พจนานุกรมพุทธศาสน์ หมวดธรรม
  Dictionary of Buddhist Terms — พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
 
 

บทความที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ – ปณิธานอันยิ่งใหญ่ในหลวงปู่ทา จารุธัมโม

 

ปณิธานอันยิ่งใหญ่ในหลวงปู่ทา จารุธัมโม

 

ภูมิหลังในการเขียนบรรยายบทความการปฏิบัติธรรมนั้น ผู้เขียนบรรยายมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งในคำสั่งสอนของหลวงปู่ทา จารุธัมโม โดยเริ่มต้นจากความไม่รู้ในข้อปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร และจะมีทิศทางวาระไปถึงโลกุตตรธรรมได้อย่างไร ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับผู้สนใจจะทำจริงๆ เพราะหาแหล่งองค์ความรู้ที่ถูกต้องได้ยาก และการสอนปฏิบัติที่มีขั้นตอนชัดเจนและครูอาจารย์ผู้สอนที่ชำนาญก็หาได้ยากเช่นกัน ซึ่งแต่ละสำนักบุคคลก็มีความหลากหลายไปตามเจตนาของครูอาจารย์ผู้สอนที่ไม่เหมือนกัน ผู้เขียนบรรยายจึงได้มีปณิธานความตั้งใจกับหลวงปู่ว่า ถ้ามีโอกาสศึกษาพระธรรมดีแล้ว จะพยายามหมั่นผลิตเอกสารเกี่ยวกับพระธรรมเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาอีกทางหนึ่ง ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทพึงกระทำในทางที่ถูกต้องต่อสังคม  

ผู้เขียนบรรยายได้มีโอกาสไปทำบุญเช้าที่วัดถ้ำซับมืด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี คุณมานิต สุวรรณคำ ผู้ถึงพร้อมด้วยญายธรรมเป็นอาภรณ์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย คุณพิชญา เข็มกลัด ผู้มีวิริยะและขันติเป็นเครื่องประดับ และคณะของเราก็ได้มีโอกาสขึ้นไปไหว้หลวงปู่ที่กุฏิของหลวงปู่ ขณะนั้นหลวงปู่อยู่ในอาการอาพาธอย่างหนัก จึงไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้าพบ ผู้เขียนบรรยายจึงได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงปู่ตามปณิธานความตั้งใจไว้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในพระธรรมคำสอนแก่ผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมจริงๆ เมื่ออธิษฐานเสร็จ หลวงปู่มีเมตตาให้พระอุปัฏฐากของหลวงปู่ สั่งให้คณะผู้เขียนบรรยายให้รอที่หน้าประตูห้องกุฏิ แล้วหลวงปู่ก็เพ่งมองดูพวกเราด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มสดใส เบิกบาน ในฐานะที่เป็นอริยบุคคลผู้มีเมตตาธรรม จากนั้น คือ เดือนพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงวันที่หลวงปู่ละสังขารด้วยอาการสงบในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้เขียนบรรยายก็ได้ผลิตบทความเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ด้านพระศาสนาของตนเอง คือ Siripat.Com ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ที่มีปริศนาธรรมอันสามัญเป็นธรรมดาทั่วไปที่นำไปปฏิบัติจริง ดังนี้

 

รู้อยู่ที่ใจ–ดูอยู่ที่ใจ–เห็นอยู่ที่ใจ

เพ่งอยู่ที่ใจ–กำหนดอยู่ที่ใจ

ให้เห็นความแจ้ง–ความสว่าง–ความสงบ–ขึ้นในใจ

 

ดังนั้น ผู้เขียนบรรยายจึงขอแนะนำให้นำพุทธพจน์นี้ ให้น้อมเข้ามาไว้ในใจ น้อมใจเข้าไปให้ถึง ด้วยการปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจ และให้ใจบรรลุถึงอย่างนั้นอย่างจริงจัง เพื่อเป็นบาทวิถีในอริยธรรมและอริยมรรคด้วยปรมัตถปฏิปทาและปรมัตถประโยชน์แห่งตนทุกประการ

 

                                                                                                            นิธี ศิริพัฒน์

                                                                                                        ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

   

 

 [Last Modified: November 1, 2015]  

 

 

 

Visitor Number:
5033529