ดาว์นโหลดคู่มือปฏิบัติธรรม 2014
The Concise Handbook of Dhamma Practice — The Middle Path: A Way of Prodigy and Liberationกรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ เพื่อดาว์นโหลดคู่มือปฏิบัติธรรมฉบับย่อ มัชฌิมาปฏิปทา: วิถีแห่งอัจฉริยะและความหลุดพ้น    ชื่อ (First Name) :............................................................
    นามสกุล (Last Name) :..................................................
    อีเมล์ (Email Address) :...................................................
     เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) :..................................
 

Copyright © 2002 - 2021 Academiae Network and Siripat.com All rights reserved.

The Page Was Generated in 74797.99 Sec

Powered By Nanosoft India