.

หน้าปก-หลักปฏิบัติธรรมด้วยสัมมาปฏิปทา

Front Cover -Unimpeachable Path for Dhamma Practice

 

 

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 In Honor of the Blessed One of the Fully Enlightened One

By Nithee Siripat – Siripat.com and Academiae Network. 2011

Your Reading Number:  924  

 

    File Download of Reading References

 
Dictionary of Numerical Dhammas — พจนานุกรมพุทธศาสน์ หมวดธรรม
  Dictionary of Buddhist Terms — พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
 
 

บทความที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย – หน้าปก-หลักปฏิบัติธรรมด้วยสัมมาปฏิปทา

 

 

  

   

 

 [Last Modified: November 5, 2015]  

 

 

 

Visitor Number:
5101495